Γκουγκουλή Κλειώ

Επίκουρη Καθηγήτρια - Αναπληρώτρια Πρόεδρος Τμήματος

Προπτυχιακά μαθήματα

Μεταπτυχιακά μαθήματα

Θα ανακοινωθούν σύντομα.

Συντονίστρια Erasmus

Υπεύθυνη για το πρόγραμμα Erasmus+ για το Τμήμα.

Σπουδές

  • Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κοινωνική Ανθρωπολογία, University College London
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, University College London, (Τίτλος διδακτορικής διατριβής: The Material Culture of Children’s Play: Space, Toys and the Commoditization of Childhood in a Greek Community)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Λαϊκός Πολιτισμός

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Προς το παρόν, μη διαθέσιμες.

Skip to content