Τσώλης Δημήτρης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γραφείο: Δ1.11 (Ώρες γραφείου: Δευτέρα 12.00-14.00, Τετάρτη 12.00-14.00)

Προπτυχιακά μαθήματα

Μεταπτυχιακά μαθήματα

Σπουδές

 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1999.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2002.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2004.
 • Προσωπική Ιστοσελίδα
 • Βιογραφικό Σημείωμα

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Web 2.0 και Τεχνολογίες Διαδικτύου
 • Πολιτισμική Τεχνολογία

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 • Dimitrios Tsolis, Spiridon Nikolopoulos, Lambros Drossos, Spyros Sioutas, and Theodore Papatheodorou, “Applying robust multibit watermarks to digital images”, Journal of Computational and Applied Mathematics, Elsevier. Vol 227, Issue 1, May 1 2009, ISSN 0377-0427, pp. 213-220.
 • Dimitrios K. Tsolis, Spyros Sioutas and Theodore S. Papatheodorou, “Watermarking Digital Images Based on a Content Based Image Retrieval Technique”, Multimedia Tools and Applications, Springer, Special Issue on Emerging Multimedia Applications.
 • Dimitrios Tsolis, Georgios Stylios, Spyros Sioutas and Georgios Heliades, “Digital Rights Management in Peer to Peer Networks”, International Journal on Information Technologies & Security, 2010.
 • Dimitrios K. Tsolis, Sofia Stamou, Paraskevi Christia, Soultana Kampana, Triseugeni Rapakoulia, Maria Skouta and Athanasios Tsakalidis “An Adaptive and Personalized Open Source e-Learning Platform”, Procedia-Social and Behavioral Journal (ISSN: 1877-0428)
 • Dimitrios Tsolis, Spyros Sioutas, Michalis Nik Xenos, Georgios Styliaras, “Copyright and IPR management for cultural heritage digital content in peer-to-peer networks”, ELSEVIER, Journal on Cultural Heritage.
 • S. Sioutas, A. Panaretos, I. Karydis, D. Tsoumakos, G. Tzimas, and D. Tsolis, SART: Speeding up Query Processing in Sensor Networks with an Autonomous Range Tree Structure, ACM Applied Computing Review, Sep. 2012, Vol. 12, No. 3
 • Kallirroi Paschali, Anna Tsakona, Dimitrios Tsolis, and Georgios Skapetis, Steps That Lead to the Diagnosis of Thyroid Cancer: Application of Data Flow Diagram, ΑΙΑΙ (Artificial Intelligence) Journal 2012
Skip to content