Ζαφειρόπουλος Χρήστος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γραφείο: Δ1.2 (Ώρες γραφείου: Πέμπτη 16:00-18:00, Παρασκευή 12:00-14:00)

Προπτυχιακά μαθήματα

Μεταπτυχιακά μαθήματα

Σπουδές

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Σωκράτης
 • Αισωπικό corpus
 • Μυθολογία και θεωρία του μύθου
 • Αρχαίο θέατρο
 • Πρόσληψη της αρχαιότητας

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

ΒΙΒΛΙΑ

 • CHRISTOS A. ZAFIROPOULOS, Ethics in Aesop’s Fables: the Augustana Collection, Leiden, 2001. [Reviews: V. Jennings Classical Review 52 (2002), 278-9; H. Heckel Fabula 44 (2003), 374-6; J. Vaio Classical World 96 (2003), 446-7]
 • CHRISTOS A. ZAFIROPOULOS, Socrates and Aesop. A Comparative Study of the Introduction of Plato’s Phaedo, Sankt Augustin, 2015.

  ΑΡΘΡΑ

 • «What did elephants fear in antiquity?», Les Études Classiques, 77 (2009), 241-266.
 • «Can a crab grasp a Cyclops’ throat? A note on Euripides’ Cyclops 608-10», in E. Karamalengou and E. Makrygianni (eds.), Antiphilisis. Studies on Classical, Byzantine and Modern Greek Literature and Culture (Stuttgart, 2009), 200-211.
 • «Socrates and leisure», in E. Close, G. Couvalis et al. (eds.) Greek Research in Australia (Adelaide, 2009), 31-38.
 • «Socrates and Aesop: a few notes on Plato’s portrait of the arch-philosopher», Graeco-Latina Brunensia 16 (2011), 203-216.
 • Review article «Ahiqar and Aesop» on I. M. Konstantakos’ Akiharos, Scrinium (υπό έκδοση).
 • «Περί μάγων και μαθητευομένων: από τον Λουκιανό στον Disney», στων M. Kaplanoglou, G. Katsadoros and C. Zafiropoulos (eds.) Proceedings of theBrothers Grimm and the Folktale International Conference, (υπό έκδοση).
 • «Aristophanes in Greek cinema during the 1967-1974 dictatorship» στα Πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου I. Papadopoulou (επιμ.) Time and space in Greek Theatre (υπό έκδοση).
Skip to content