Πάντζου Παναγιώτα

Επίκουρη Καθηγήτρια

Γραφείο: Δ1.4

Προπτυχιακά μαθήματα

Μεταπτυχιακά μαθήματα

Σπουδές

 • Διδάκτωρ (2009), Τμήμα Αρχαιολογίας, University of Southampton, UK. Τίτλος: UNESCO’s WHS as Landmarks of Identity in the Balkans. Global Perceptions-National/Local Reflections.
 • MPhil (2003) στη Διαχείριση Αρχαιολογικής Κληρονομιάς και Μουσείων (Archaeological Heritage Management and Museums), University of Cambridge, Wolfson College, Cambridge.
 • Πτυχίο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης (2000), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Αρχαιολογική και Μουσειακή Διαχείριση με έμφαση στις τοπικές κοινωνίες
 • Ιστορική και Σύγχρονη Αρχαιολογία
 • Διαχείριση και Ανάδειξη της τραυματικής κληρονομιάς
 • Κοινωνικοπολιτική διάσταση του παρελθόντος

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 • Pantzou, N., M. Papakonstantinou and L. M. Tapini (2018). DENCuPID Survey: Mapping Training Needs of the Local Heritage Sector in Bulgaria, Greece, Italy and Spain. DENCuPID- Erasmus +
 • Andreasen, N. H., N. Pantzou and D. C. Papadopoulos (eds)(2017). Unfolding a Mountain:An Ethno-archaeological Investigation of Modern Cave Use on Mount Pelion (2006-2008). Arhuus:Arhuus University Press.
 • Pantzou, N. (2015). By the people, for the people. The case of a community museum of traumatic Greek heritage. Conservation and Management of Archaeological Sites 17(1):22-37.
 • Pantzou, N. (2015). War Remnants of the Greek Archipelago. Persistent Memories or Fragile Heritage? In Reeves, K. και G. Carr (eds) Heritage and memory of war: responses from small islands. London: Routledge.
 • Pantzou, N. (2011). Materialities and Traumatic Memories of a 20th Century Greek Exile Island. In Mayers, A. and Moschenska, G. (eds) Archaeologies of Internment. London: Springer, 191-205.
 • Πάντζου, Ν. και Στεφάτου, Κ. (2011). Η εικαστική μνήμη μιας εξόριστης: Η περίπτωση της ζωγράφου Κατερίνας Χαριάτη-Σισμάνη, Νέα Εστία, 169 (1845), 1294-1310.
 • Πάντζου, Ν. (2010). Φορείς τραυματικής ιστορικής μνήμης: το Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αη Στράτη στην Αθήνα, Τετράδια Μουσειολογίας, 7 , 49-55.
 • Pantzou, N. (2010). On Global Value: The Case of Butrint. In Qualgiulo, M. (ed) Quality in Cultural Heritage Management. Roma: Onlus.
Skip to content