Καρακώστα Κωνσταντίνα

Επίκουρη Καθηγήτρια

Γραφείο: 3.011

Προπτυχιακά μαθήματα

Μεταπτυχιακά μαθήματα

Θα ανακοινωθούν σύντομα.

Σπουδές

 • Πτυχίο από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ειδίκευση: Ιστορία, Φιλοσοφική Σχολή,
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2003
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Νεότερη Ελληνική Ιστορία, από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2006
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ιστορική έρευνα και Νέες τεχνολογίες, από τα Τμήματα  Ιστορίας και Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2020
 • Διδακτορικό δίπλωμα, στη Νεότερη Ελληνική Ιστορία, από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2013

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Νεότερη Ελληνική Ιστορία
 • Εθνικές Ταυτότητες
 • Οθωμανική Αυτοκρατορία
 • Έλληνες στη Διασπορά
 • Νέες Τεχνολογίες και Ιστορία
 • Ψηφιακή Ιστορία

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 • Καρακώστα, K. 2021. Από τη Μοσχόπολη στο Μίσκολτς της Ουγγαρίας. Η ιστορική διάσταση μιας μυθικής αφήγησης. Αθήνα: Παπαζήσης, 2021.
 • Καρακώστα, K. 2022. «Η πάτριος γλώσσα και οι βλαχόφωνοι Έλληνες.» Στο Ο Πολιτειακός Πατριωτισμός και το 1821. Πολιτειακοί σχεδιασμοί για μια ελεύθερη εθνική κοινότητα, Πρακτικά Συνεδρίου, επιμ. Κ. Λάβδας -Φ. Παπαθανασίου -Χ. Τσιλιώτης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου-Ίδρυμα Θεοχαράκη. Αθήνα: Ευρασία, 2022, σσ.163-172.
 • Καρακώστα, K. 2022. «Η λεξικογραφική δραστηριότητα στη Μοσχόπολη. Μια προσπάθεια προώθησης της ελληνικής γλώσσας στη νότια βαλκανική.» Στο Ελληνισμός και Βαλκάνια-αμφίδρομες σχέσεις: γλώσσα, ιστορία, λογοτεχνία, πολιτισμός (1453-2019), Πρακτικά 4ου Συνεδρίου των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών χωρών, επιμ. Μ. Βαρβούνης – Θ. Κούγκουλος, τ. Γ1, Κομοτηνή: Παρατηρητής της Θράκης, 2022, σσ. 233-244.
 • Καρακώστα, K. 2021. «Η διδακτική αξιοποίηση του Ιστορικού Ντοκιμαντέρ.» Νέα Παιδεία: 178, 112-123.
 • Καρακώστα, K. 2021. «Η ψηφιακή ιστορία στη σύγχρονη εκπαίδευση.» Νέος Παιδαγωγός online : 26, 235-243. ISSN: 2241-6781
 • Καρακώστα, K. 2021. «Η διδασκαλία των συγκρουσιακών θεμάτων μέσα από το ιστορικό ντοκιμαντέρ.» Νέος Παιδαγωγός online : 26, 224-234.
 • Καρακώστα, K. 2011. «Πέστη-Κεσκεμέτ-Έγγερ-Τόκαϊ. Η εγκατάσταση των Μακεδόνων στην αψβουργική Ουγγαρία του 18ου αιώνα.» Στο Οι Μακεδόνες στη Διασπορά 17ος,18ος και 19ος αιώνας, επιμ. Ι. Κολιόπουλος- Ι. Μιχαηλίδης, Θεσσαλονίκη: Ε.Μ.Σ., 2011, σσ. 236-267.
 • Καρακώστα, K. 2011. «Από την πατρογονική εστία σε μια “θετή” πατρίδα: Η εγκατάσταση Μακεδόνων στο Μίσκολτς και η συμβολή τους στην καθημερινή ζωή της πόλης.» Στο Οι Μακεδόνες στη Διασπορά 17ος,18ος και 19ος αιώνας, επιμ. Ι. Κολιόπουλος- Ι. Μιχαηλίδης, Θεσσαλονίκη: Ε.Μ.Σ., 2011, σσ. 267-300.
 • Καρακώστα, K. 2011. «Η εν Μοσχοπόλει πνευματική κίνησις.» Στο Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική των Επιστημών, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου, επιμ. Κ. Σκορδούλης, Ε. Νικολαϊδης, Ε. Κολέζα, Δ. Χασάπης, Αθήνα: Νήσος, 2011, σσ. 39-47.
Skip to content