Εικονικά μουσεία: τεχνολογίες και εφαρμογές

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Η εξάμηνο / Εικονικά μουσεία: τεχνολογίες και εφαρμογές

EDG801 Εικονικά μουσεία: τεχνολογίες και εφαρμογές

Διδάσκων: Δημήτρης Τσώλης

Στόχος του μαθήματος είναι η πρόσκτηση γνώσεων σχετικά με τα Εικονικά Μουσεία, τις σχετικές τεχνολογίες υλοποίησης και την παρουσίαση σχετικών εφαρμογών εικονικών μουσείων.

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει:

  • Ορισμούς εικονικού μουσείου, υπηρεσιών που παρέχονται, τεχνολογιών που υιοθετούνται
  • Τεχνολογίες ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης, διδιάστατης και τριδιάστατης αποτύπωσης και επαυξημένης πραγματικότητας.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Elizabeth Kane, Dr. Brett, Ashley Crawford. The Augmented Museum: Essays on Opportunities and Uses of Augmented Reality in Museums ISBN: 978-1387535095, Lulu.com; null edition (January 30, 2018) (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: ********)
Skip to content