Κατσιάνης Μάρκος

Επίκουρος Καθηγητής

Γραφείο: ΓΡ. 3.011 (Ώρες Γραφείου: Πέμπτη: 17.00-19.00, Παρασκευή: 12.00-13.00)

Τηλέφωνο: 2610 962971

Mail: mkatsianis@upatras.gr

Προπτυχιακά μαθήματα

Μεταπτυχιακά μαθήματα

Σπουδές

 • Διδακτορικό δίπλωμα (2009). Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τίτλος διατριβής: Ανασκαφική μεθοδολογία και σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση αρχαιολογικών τεκμηρίων.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών (MSc) στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) και τη Χωρική Ανάλυση στην Αρχαιολογία (2002). Institute of Archaeology, University College London (UCL), Ηνωμένο Βασίλειο. Τίτλος Μεταπτυχιακής εργασίας: Detecting the Growth of Neolithic and Early Bronze Age Knossos through the Modelling of the Depositional Evidence: A GIS Application.
 • Πτυχίο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης (2001). Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ψηφιακή τεχνολογία και αρχαιολογική πρακτική
 • Ψηφιακές εφαρμογές στην Πολιτιστική Κληρονομιά
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) στην Αρχαιολογία
 • 3Δ μοντελοποίηση χωρικών δεδομένων
 • Σημασιολογικός Ιστός
 • Διαχείριση, μακροπρόθεσμη διατήρηση και επανάχρηση ψηφιακών πολιτιστικών δεδομένων
 • Προϊστορική Αρχαιολογία
 • Αστική Αρχαιολογία
 • Συντακτική Μορφολογία του Χώρου (Space Syntax)

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Μονογραφίες και Συλλογικοί Τόμοι

 • Κατσιάνης, Μ. 2012. Ανασκαφική μεθοδολογία και σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση αρχαιολογικών τεκμηρίων. Κυριακίδης: Θεσσαλονίκη.
 • Vavouranakis, G., Katsianis, M., Papadatos, Mouliou, M. & P. Petridis (eds.) 2017. Digital pasts for the Present. Proceedings of the 2nd conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Greek Chapter (CAA-GR). Athens, 22-23/12/2016. Athens: Department of History and Archaeology. National and Kapodistrian University of Athens.

Άρθρα

 • Katsianis, M., Bruseker, G., Nenova, Marlet, O. et al. 2023. Semantic Modelling of Archaeological Excavation Data. A review of the current state of the art and a roadmap of activities, Internet Archaeology https://doi.org/10.11141/ia.64.12
 • Katsianis, M., Kalayci, T. & Sarris, A. 2022. Bridging Digital Approaches and Legacy in Archaeology. Digital 2 (4): 538-545. https://doi.org/10.3390/digital2040029
 • Tsiafaki, D. & Katsianis, M. 2021. Stewardship of Digital Archaeological Data in Greece: a landscape of fragmentation. Internet Archaeology https://doi.org/10.11141/ia.58.8
 • Katsianis, M., Kotsakis, K. & Stefanou, F. 2021. Reconfiguring the 3D excavation archive. Technological shift and data remix in the archaeological project of Paliambela Kolindros, Greece. Journal of Archaeological Science: Reports 36, 102857. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2021.102857
 • Katsianis, M., Bevan, A., Styliaras, G. & Maniatis, Y., 2020. An Aegean History and Archaeology Written through Radiocarbon Dates. Journal of Open Archaeology Data, 8(1), p.5. DOI: http://doi.org/10.5334/joad.65
 • Weiberg, E., Bevan, A., Kouli, K., Katsianis, M., et al. (2019). Long-term trends of land use and demography in Greece: A comparative study. The Holocene, 29(5), 742–760. https://doi.org/10.1177/0959683619826641
 • Katsianis, M., Lampraki, S., Theocharaki, A.-M., Pigaki, M., et al. 2019. Reconnecting a Fragmented Monument through Digital Mapping: The City Walls of Athens. Studies in Digital Heritage, 2(2), 177-195. https://doi.org/10.14434/sdh.v2i2.24440
 • Katsianis, M., Mavridis, F., Tankosic, Z. & Tsipidis, S. 2017. A 3D spatial approach to post-excavation study on the example of the Aghia Triada cave in Karystos. In Ž. Tankosić, F. Mavridis & M. Kosma (eds.) An island between two worlds: The Archaeology of Euboea from Prehistoric to Byzantine Times. Proceedings of International Conference, Eretria, 12-14/7/2013. Norwegian Institute at Athens. 133-143
 • Katsianis, M. 2012. Conceptual and Practical Issues in the Use of GIS for Archaeological Excavations. In Chrysanthi, A., Flores, M. P. & Papadopoulos, C. (eds.) Thinking Beyond the Tool: Archaeological Computing & the Interpretive Process, BAR International Series, Oxford: Archaeopress, 51-71
 • Κατσιάνης, Μ. 2012. Η Σύνταξη του Χώρου ως φορέας πολιτικής ιδεολογίας. Η Αγορά της Αθήνας κατά την Κλασσική και τη Ρωμαϊκή περίοδο. Διαχρονία, Περ. Γ’/Παρ. 2, 79-98
 • Katsianis, M., Tsipidis, S., Kotsakis, K. & Koussoulakou, A. 2008. A 3D Digital Workflow for Archaeological Intra-Site Research Using GIS, Journal of Archaeological Science 35 (3), 655-667

Ερευνητικά προγράμματα

 

Skip to content