Κατσιάνης Μάρκος

Επίκουρος Καθηγητής - Συντονιστής Πρακτικής Άσκησης

Γραφείο: 3.011 (Ώρες συνεργασίας, Πέμπτη 13.00-15.00 και Παρασκευή 12.00-13.00)

Τηλ.: 2610 962971

Email: mkatsianis@upatras.gr

Προπτυχιακά μαθήματα

Μεταπτυχιακά μαθήματα

Συντονιστής Πρακτικής Άσκησης

Συντονιστής Πρακτικής Άσκησης (εξάμηνα 6 και 8) για το Τμήμα

Σπουδές

 • Διδακτορικό δίπλωμα (2009). Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τίτλος διατριβής: Ανασκαφική μεθοδολογία και σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση αρχαιολογικών τεκμηρίων.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών (MSc) στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) και τη Χωρική Ανάλυση στην Αρχαιολογία (2002). Institute of Archaeology, University College London (UCL), Ηνωμένο Βασίλειο. Τίτλος Μεταπτυχιακής εργασίας: Detecting the Growth of Neolithic and Early Bronze Age Knossos through the Modelling of the Depositional Evidence: A GIS Application.
 • Πτυχίο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης (2001). Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ψηφιακή τεχνολογία και αρχαιολογική πρακτική
 • Ψηφιακές εφαρμογές στην Πολιτιστική Κληρονομιά
 • Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) στην Αρχαιολογία
 • 3Δ μοντελοποίηση χωρικών δεδομένων
 • Σημασιολογικός Ιστός
 • Διαχείριση, μακροπρόθεσμη διατήρηση και επανάχρηση ψηφιακών δεδομένων πολιτισμού
 • Προϊστορική Αρχαιολογία
 • Αρχαιολογία της Αθήνας
 • Συντακτική Μορφολογία του Χώρου (Space Syntax)

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Μονογραφίες και Συλλογικοί Τόμοι

 • Κατσιάνης, Μ. 2012. Ανασκαφική μεθοδολογία και σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση αρχαιολογικών τεκμηρίων. Κυριακίδης: Θεσσαλονίκη.
 • Vavouranakis, G., Katsianis, M., Papadatos, , Mouliou, M. & P. Petridis (eds.) 2017. Digital pasts for the Present. Proceedings of the 2nd conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Greek Chapter (CAA-GR). Athens, 22-23/12/2016. Athens: Department of History and Archaeology. National and Kapodistrian University of Athens.

Άρθρα

 • Tsiafaki, D. & Katsianis, M. 2021. Stewardship of Digital Archaeological Data in Greece: a landscape of fragmentation. Internet Archaeology 58. https://doi.org/10.11141/ia.58.8.
 • Katsianis, M., Kotsakis, K. & Stefanou, F. 2021. Reconfiguring the 3D excavation archive. Technological shift and data remix in the archaeological project of Paliambela Kolindros, Greece. Journal of Archaeological Science: Reports 36, 102857. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2021.102857.
 • Katsianis, M., Bevan, A., Styliaras, G. & Maniatis, Y., 2020. An Aegean History and Archaeology Written through Radiocarbon Dates. Journal of Open Archaeology Data, 8(1), p.5. DOI: http://doi.org/10.5334/joad.65.
 • Weiberg, E., Bevan, A., Kouli, K., Katsianis, M., Woodbridge, J., Bonnier, A., … Shennan, S. (2019). Long-term trends of land use and demography in Greece: A comparative study. The Holocene, 29(5), 742–760. https://doi.org/10.1177/0959683619826641
 • Katsianis, M., Lampraki, S., Theocharaki, A.-M., Pigaki, M., Costaki, L., & Papaefthimiou, E. 2019. Reconnecting a Fragmented Monument through Digital Mapping: The City Walls of Athens. Studies in Digital Heritage, 2(2), 177-195. https://doi.org/10.14434/sdh.v2i2.24440
 • Katsianis, M., Mavridis, F., Tankosic, Z. & Tsipidis, S. 2017. A 3D spatial approach to post-excavation study on the example of the Aghia Triada cave in Karystos. In Ž. Tankosić,
 • F. Mavridis & M. Kosma (eds.) An island between two worlds: The Archaeology of Euboea from Prehistoric to Byzantine Times. Proceedings of International Conference, Eretria, 12-14/7/2013. Norwegian Institute at Athens. 133-143.
 • Papadakis, G., Kouroupis, S., Katsianis, M. & Alexopoulos, Y. 2015. 3D modelling and navigation tools for the data management system of the Acropolis Restoration Service. In Papadopoulos, C., Paliou, E., Chrysanthi, A., Kotoula, E. & Sarris, A. (eds). Archaeological research in the digital age. Proceedings of the 1st conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Greek Chapter (CAA-GR). Rethymno, 6-8/3/2014. Rethymno: IMS-FORTH. 197-204.
 • Katsianis, M. 2012. Conceptual and Practical Issues in the Use of GIS for Archaeological Excavations. In Chrysanthi, A., Flores, M. P. & Papadopoulos, C. (eds.) Thinking Beyond the Tool: Archaeological Computing & the Interpretive Process, BAR International Series, Oxford: Archaeopress, 51-71.
 • Κατσιάνης, Μ. 2012. Η Σύνταξη του Χώρου ως φορέας πολιτικής ιδεολογίας. Η Αγορά της Αθήνας κατά την Κλασσική και τη Ρωμαϊκή περίοδο. Διαχρονία, Περ. Γ’/Παρ. 2, 79-98.
 • Katsianis, M., Tsipidis, S., Kotsakis, K. & Koussoulakou, A. 2008. A 3D Digital Workflow for Archaeological Intra-Site Research Using GIS, Journal of Archaeological Science 35 (3), 655-667.

Ερευνητικά προγράμματα

 • Προηγμένες Ερευνητικές Υποδομές για τη Δικτύωση Αρχαιολογικών Συλλογών δεδομένων στην Ευρώπη (ARIADNEplus) https://ariadne-infrastructure.eu/
 • Σώζοντας την Ευρωπαϊκή Αρχαιολογία από τον Ψηφιακό Μεσαίωνα (SEADDA) https://www.seadda.eu/
 • Διακοινοτικές μουσικές γεωγραφίες της Κωνσταντινούπολης κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο (Intermusig) http://intermusig.music.uoa.gr/

 

Skip to content