Δηλώσεις Μαθημάτων

Αρχική / Δηλώσεις Μαθημάτων

Σχετικά με τις δηλώσεις μαθημάτων ισχύουν τα παρακάτω Προγράμματα Σπουδών και οι αντίστοιχες Μεταβατικές Διατάξεις κατηγοριοποιημένες ανά έτος εγγραφής:

  1. Έτος Εισαγωγής 2019-2020
  2. Έτος Εισαγωγής 2021-2022
  3. Έτος Εισαγωγής 2022-2023
  4. Έτος Εισαγωγής 2023-2024
Skip to content