Κατηγορία: 3ο έτος

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα Ευρωπαϊκή Ιστορία: Από τον Διαφωτισμό στη Βιομηχανική Επανάσταση (HIA_I603)

Το μάθημα «Ευρωπαϊκή Ιστορία: Από τον Διαφωτισμό στη Βιομηχανική Επανάσταση» (ΣΤ΄ & Η΄εξάμηνα) δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023 λόγω της διεξαγωγής των εθνικών εκλογών. Η αναπλήρωσή του θα γίνει την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 6-9μμ στην αίθουσα Β12. Επίσης, θα γίνει συμπληρωματική αναπλήρωση την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023 6-9μμ στην αίθουσα Β12....

Άρθρο

Επαναληπτικές Δηλώσεις μαθημάτων – εαρινό εξάμηνο 2023 (εαρινού εξ. 16-20.5.2023 )

Ενημερώνουμε για τα εξής: Αποφασίστηκε παράταση για τις δηλώσεις μαθημάτων του Εαρινού εξαμήνου η νέα προθεσμία δήλωσης μαθημάτων εαρινού εξαμήνου είναι Τρίτη 16 Μάϊου έως Σάββατο, 20 Μάϊου 2023 και ισχύει για τους φοιτητές όλων των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Υπενθυμίζουμε ότι οι κανόνες δήλωσης μαθημάτων είναι οι εξής: ΠΠΣ Ιστορίας-Αρχαιολογίας [αρχείο pdf] ΠΠΣ Διαχείρισης...

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα»

Την Πέμπτη 18/05/2023 κατά τις ώρες 13:00-15:00 θα γίνει στην αίθουσα Β4 αναπλήρωση της διάλεξης του μαθήματος που χάθηκε την 10/5/2023 λόγω φοιτητικών εκλογών. Ο διδάσκων Δημήτρης Κουκόπουλος  

Άρθρο

ΜΟ.ΔΙ.Π.: Συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αξιολόγησης (2.5-2.6.2023)

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων των ερωτηματολογίων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 από φοιτητές, θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 2 Μαΐου 2023 έως και την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023. Δυνατότητα συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων για τα προπτυχιακά, εργαστηριακά και μεταπτυχιακά μαθήματα και τις κλινικές ασκήσεις, έχουν οι φοιτητές που έχουν...

Άρθρο

Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2023

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο (https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Dianomis_Earinou_2022.pdf) θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές. Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 30 Μαΐου 2023. Στο πλαίσιο αυτό, σας...

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Τεχνολογίες Διαδικτύου και Πολιτιστικοί Ιστότοποι»

Η προγραμματισμένη για την Τρίτη, 25.4.2023 συνάντηση στο πλαίσιο του μαθήματος δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Η αναπλήρωσή της θα προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές. Ο διδάσκων Δημήτρης Τσώλης

Άρθρο

Ανασκαφή στην Αμφίπολη

Τον Αύγουστο θα πραγματοποιηθεί η ανασκαφή του Τμήματος στην Αμφίπολη (amphipolisproject.org) με τη συμμετοχή μικρού αριθμού φοιτητών/τριών, οι οποίοι/ες θα χωριστούν σε δύο ομάδες ανά δεκαπενθήμερο. Θα επιλεγούν κατόπιν αίτησης φοιτητές/ήτριες με μοναδική προϋπόθεση να έχουν περάσει τουλάχιστον ένα μάθημα μου.  Εντός του επόμενου μήνα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση για την επίλυση αποριών. Αιτήσει γίνονται δεκτές...

Skip to content