Κατηγορία: 4ο έτος

Άρθρο

«Ψηφιακή Ανασκαφή» MOOC από το DELTA project

Το έργο DELTA (Digital Excavation through Learning and Training in Archaeology) είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + EU (Strategic Partnerships for Higher Education) και συντονίζεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, συγκεντρώνοντας 4 εταίρους – Πανεπιστήμια από 3 Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία και Τσεχική Δημοκρατία). Το έργο στοχεύει στο σχεδιασμό και την...

Άρθρο

Amphipolis Project: Ανασκαφή στην Ακρόπολη της Αμφίπολης

Το Τμήμα σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών διενεργεί ανασκαφική έρευνα στην ακρόπολη της Αμφίπολης, εκεί όπου βρισκόταν το κέντρο της αρχαίας πόλης. Στο πλαίσιο του ερευνητικού αυτού προγράμματος σχεδιάστηκε ο ιστότοπος http://amphipolisproject.org/, ο οποίος παρουσιάζει το πρόγραμμα και ενημερώνει σταδιακά για τις έρευνες, οι οποίες ξεκίνησαν το 2019. Επιπλέον, έχει συγκεντρωθεί η σχετική...

Άρθρο

«Ιστορία των Πολιτισμών» και «Στοιχεία Βυζαντινού Πολιτισμού»: συμπληρωματικά μαθήματα

Στο πλαίσιο του μαθήματος HIA_I50 Ιστορία των Πολιτισμών, για τις επόμενες τέσσερις συναντήσεις (Δευτέρα 18 & 25 Οκτωβρίου / Δευτέρα 1 & 8 Νοεμβρίου 2021) θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές ώρες διδασκαλίας, τηρουμένων πάντα των σχετικών πρωτοκόλλων ασφαλείας, με ώρα έναρξης του μαθήματος στις 10:30. Στο πλαίσιο του μαθήματος HIA_I305 Στοιχεία Βυζαντινού Πολιτισμού, για τις επόμενες τέσσερις...

Skip to content