Κατηγορία: Κατατακτήριες Εξετάσεις

Άρθρο

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2020-21: ενημέρωση

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 160442/Ζ1/23.11.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5200/24.11.2020, τ. Β΄) σχετικά με τη διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, λόγω της ισχύoς των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού SARSCov 2, προγραμματισμένες κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι., κατ’ εξαίρεση κατά το...

Άρθρο

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2020-21: ενημέρωση

Εφόσον επιτρέπεται η δια ζώσης παρουσία σε αίθουσες του Πανεπιστημίου Πατρών, οι γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 4 Δεκεμβρίου 2020 ως εξής: Αρχαιολογία: Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020, ώρες 12.00-14.00 Ιστορία: Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020, ώρες 12.00-14.00 Ψηφιακός πολιτισμός: Παρασκευή, 4 Δεκμεβρίου 2020, ώρες 10.00-12.00

Άρθρο

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2020-21: αναστολή

Σύμφωνα με την από 7.11.2020 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «η διεξαγωγή κάθε είδους εξετάσεων με φυσική παρουσία εντός των Α.Ε.Ι. αναστέλλεται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων και η διεξαγωγή αυτών θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την παύση ισχύος του εν λόγω μέτρου».

Άρθρο

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2020-21: υπενθύμιση

Πληροφορίες σχετικά με χρονοδιάγραμμα, δικαιολογητικά και διαδικασία συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-21 υπάρχουν στην από 14 Ιουλίου 2020 σχετική ανακοίνωση.

Άρθρο

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2020-21: δικαιολογητικά και διαδικασία συμμετοχής

Αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 11 Νοεμβρίου 2020 στο email: secr-ha@upatras.gr Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Αίτηση (μορφή pdf – μορφή doc) Αντίγραφο Πτυχίου-Διπλώματος ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός Πτυχίου-Διπλώματος, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό,...

Άρθρο

Κατατακτήριες εξετάσεις 2020-21: ύλη

Οι κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 θα πραγματοποιηθούν το Νοέμβριο 2020. Η σχετική ύλη είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο: https://bit.ly/3frNipJ Πληροφορίες για αιτήσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και το σχετικό πρόγραμμα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Άρθρο

Κατατακτήριες εξετάσεις 2019-20

Το τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 898-28771-09.09.2019 απόφαση της Συγκλήτου, ΔΕΝ θα δεχθεί πτυχιούχους από κατάταξη κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Εκ της Γραμματείας