Κατηγορία: Επί πτυχίω

Άρθρο

Ανακοίνωση για την εξέταση των μαθημάτων της κας Θ. Μονιούδη-Γαβαλά (Ιστορία της Αρχιτεκτονικής)

Τα μαθήματα που δίδασκε η κα Γαβαλά-Μονιούδη θα εξεταστούν για τους επί πτυχίω φοιτητές με απαλλακτική εργασία από τον κ. Τενεκετζή. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ (CULTURE136) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (CULTURE117) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, 19ος-20ός αιώνας (CULTURE119) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (CULTURE118) Το θέμα κάθε εργασίας είναι αναρτημένο στο eclass όπως και το βοηθητικό υλικό στην...

Άρθρο

Έκδοση νέων ακαδημαϊκών ταυτoτήτων από παλαιότερους φοιτητές

Προκειμένου να μπορέσουν οι φοιτητές προηγουμένων ετών (όχι πρωτοετείς) να εκδόσουν Ακαδημαϊκή Ταυτότητα με τα στοιχεία του νέου Τμήματος, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να αποστείλουν πρώτα e-mail στη Γραμματεία του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας (secr-ha@upatras.gr) από τον Ακαδημαϊκό τους λογαριασμό με το οποίο να ζητούν την ακύρωση της παλαιάς Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Όταν ενημερωθούν ότι ακυρώθηκε η παλαιά...

Άρθρο

«Ψηφιακή Ανασκαφή» MOOC από το DELTA project

Το έργο DELTA (Digital Excavation through Learning and Training in Archaeology) είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + EU (Strategic Partnerships for Higher Education) και συντονίζεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, συγκεντρώνοντας 4 εταίρους – Πανεπιστήμια από 3 Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία και Τσεχική Δημοκρατία). Το έργο στοχεύει στο σχεδιασμό και την...

Skip to content