Κατηγορία: Πρακτική Άσκηση

Άρθρο

Οριστικά αποτελέσματα (επιλογής) θέσεων Πρακτικής Άσκησης τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας ακαδ. έτους 2022-2023

Τα οριστικά αποτελέσματα επιλογής θέσεων πρακτικής άσκησης του τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών είναι διαθέσιμα στο συνημμένο πρακτικό [αρχείο docx] που έχει αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών (https://praktiki.upatras.gr/?p=8165). Για οποιαδήποτε πληροφορία καλούνται οι υποψήφιοι/ες να επικοινωνήσουν μέσω e-class. Εκ μέρους της επιτροπής πρακτικής άσκησης Μάρκος Κατσιάνης  

Άρθρο

[Ανακοινοποίηση στο ορθό] Προσωρινά αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας ακαδ. έτους 2022-2023

Η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ολοκλήρωσε τον έλεγχο των πιστοποιητικών των τριάντα (30) υποψηφίων φοιτητών/τριών που έκαναν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής θέσεων πρακτικής άσκησης είναι διαθέσιμα στο συνημμένο πρακτικό [αρχείο docx] που έχει αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής...

Άρθρο

Προσωρινά αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας ακαδ. έτους 2022-2023

Η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ολοκλήρωσε τον έλεγχο των πιστοποιητικών των είκοσι εννέα (29) υποψηφίων φοιτητών/τριών που έκαναν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής θέσεων πρακτικής άσκησης είναι διαθέσιμα στο συνημμένο πρακτικό [αρχείο docx] που έχει αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Γραφείου...

Άρθρο

2η πρόκληση για υποβολή αιτήσεων για θέσεις Πρακτικής Άσκησης ακαδ. έτους 2022-2023 με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ (ΠΠΣ Μουσειολογίας)

Σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών [σύνδεσμος]

Άρθρο

Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης ακαδ. έτους 2022-2023 με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ (ΠΠΣ Ιστορίας-Αρχαιολογίας)

Το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» με κωδικό MIS 5181130 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης...

Skip to content