Αναπλήρωση μαθήματος Ζητήματα Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Αναπλήρωση μαθήματος Ζητήματα Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Η αναπλήρωση του μαθήματος Ζητήματα Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς που αναβλήθηκε στις 19.10 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7.12 μεταξύ 14.00-17.00.

Skip to content