Ανακοινώσεις

Αρχική / Ανακοινώσεις

«Ιστορία των Πολιτισμών» και «Στοιχεία Βυζαντινού Πολιτισμού»: συμπληρωματικά μαθήματα

Στο πλαίσιο του μαθήματος HIA_I50 Ιστορία των Πολιτισμών, για τις επόμενες τέσσερις συναντήσεις (Δευτέρα 18 & 25 Οκτωβρίου / Δευτέρα...

Περισσότερα

Ανακοίνωση για το μάθημα «Ευρωπαϊκή Ιστορία: από την Αναγέννηση ως τον Διαφωτισμό»

Το μάθημα HIA_I508 «Ευρωπαϊκή Ιστορία: από την Αναγέννηση ως τον Διαφωτισμό» δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15/10/2021. Για την ημερομηνία...

Περισσότερα

Ανακοίνωση για το μάθημα «Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη»

Η διδασκαλία του μαθήματος «Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη» δεν θα πραγματοποιηθεί αυτήν την εβδομάδα. Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα ενημερωθούν για την...

Περισσότερα

Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στην Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

Σας ενημερώνουμε ότι η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών: α) στη Γενική Συνέλευση, β) στην Κοσμητεία και γ)...

Περισσότερα

Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών

Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη Σύγκλητο του Ιδρύματος διεξάγεται σε ετήσια βάση και σε κοινή ημερομηνία,...

Περισσότερα
Skip to content