Ανακοινώσεις

Αρχική / Ανακοινώσεις

Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στην Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

Σας ενημερώνουμε ότι η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών: α) στη Γενική Συνέλευση, β) στην Κοσμητεία και γ)...

Περισσότερα

Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών

Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη Σύγκλητο του Ιδρύματος διεξάγεται σε ετήσια βάση και σε κοινή ημερομηνία,...

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη 2 συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (κωδ. προγρ. 81700) – Ε.Υ.: Δ. Μαντζαβίνος (1/10/2021) (προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16/10/2021)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 783ης / 30.09.2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών...

Περισσότερα

Καλωσόρισμα πρωτοετών

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας Καθηγητής Δημήτρης Δαμάσκος καλεί τους πρωτοετείς φοιτητές σε διαδικτυακό καλωσόρισμα την Τετάρτη 6/10 στη 1...

Περισσότερα
Skip to content