Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης (5ος–10ος αιώνας)

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Γ εξάμηνο / Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης (5ος–10ος αιώνας)

YIS302 Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης (5ος–10ος αιώνας)

Διδάσκων:

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές πτυχές της ιστορίας του πρώιμου μεσαίωνα, μία πρώτη γνώση της κατηγοριοποίησης των πηγών, καθώς και μία πρώτη κριτική αποτίμηση της σημασίας θεσμών και γεγονότων που αναλύονται κατά τις παραδόσεις.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  2. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  3. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
Skip to content