Σίτιση φοιτητών για ακαδημαϊκό έτος 2019-20 (περίοδος αιτήσεων 3.9-25.10.2019)

Σύμφωνα με την από 2.9.2019 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών, άτομα που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ενδιαφέρονται να σιτίζονται δωρεάν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση https://sitisi.upatras.gr, δίνοντας username/password που διαθέτουν από 3 Σεπτεμβρίου έως 25 Οκτωβρίου 2019.

Πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει πρώτα να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους ώστε να μπορούν, στη συνέχεια, να υποβάλουν αίτηση για δωρεάν σίτιση.

Δικαιολογητικά και όρια εισοδήματος (για έδρα Αγρίνιο)

Σύνδεσμος προς την πρωτότυπη ανακοίνωση

Skip to content