Πρώτη φάση εγγραφής πρωτοετών φοιτητών: ηλεκτρονική βάση Υπουργείου Παιδείας (18-27.9.2019)

Σύμφωνα με την από 18/9/2019 Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2019 ξεκίνησε την 18.9.2019 και θα ολοκληρωθεί την 27.9.2019 στην ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου στο σύνδεσμο: https://eregister.it.minedu.gov.gr.

Μετά την αποστολή των πινάκων των εγγεγραμμένων πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2019-20 από το Υπουργείο, το Πανεπιστήμιο Πατρών θα ανακοινώσει στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οι πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ψηφιακού Άλματος προκειμένου να συμπληρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία εγγραφής τους για να λάβουν πιστοποιητικό εγγραφής και κωδικούς πρόσβασης στις τηλεματικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Skip to content