Δεύτερη φάση εγγραφής πρωτοετών φοιτητών: «Ψηφιακό Άλμα» (4-10.10.2019)

Eνημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 οι εγγραφέντες, βάσει των αρχείων του Υπουργείου, πρωτοετείς φοιτητές, θα μπορούν να εισέρχονται ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος του Πανεπιστημίου Πατρών http://eggrafes.upatras.gr – η οποία θα είναι διαθέσιμη από Παρασκευή, 4.10.2019, ώρα 9.00 έως και Πέμπτη, 10.10.2019, ώρα 23.59 – προκειμένου να συμπληρώσουν και να αναρτήσουν σε μορφή pdf τα λοιπά στοιχεία που τους ζητούνται, τα οποία είναι:

  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό γέννησης
  • Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης – ΑΜΚΑ (μπορεί να αναζητηθεί άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.amka.gr/AMKAGR/)
  • Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας

Για την επισύναψη των δικαιολογητικών, θα πρέπει πρώτα να έχετε αποθηκεύσει τα στοιχεία εισαγωγής σας και η αίτησή σας να έχει λάβει ένα μοναδικό αριθμό. Πριν την εκκίνηση της επισύναψης, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει τα στοιχεία σας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, επιστρέφεται ένας «Αριθμός αίτησης» ο οποίος επιβεβαιώνει ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Στη συνέχεια, η Γραμματεία θα προχωρήσει σε διασταύρωση των στοιχείων, θα εκδώσει βεβαιώσεις εγγραφής και κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική γραμματεία και θα ενημερώσει τους νεοεισερχόμενους φοιτητές για την παραλαβή τους ώστε να γίνει και η ταυτοπροσωπία.

Δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών στους συνδέσμους https://www.upatras.gr/el/node/4712 και https://www.upatras.gr/el/node/1226 καθώς και τη σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με αριθμό 151998 / ΓΔ1 / 30-9-2019.

Skip to content