Παραλαβή βεβαιώσεων και κωδικών πρόσβασης από πρωτοετείς φοιτητές

Όσα από τα άτομα που πέτυχαν στο Τμήμα ολοκλήρωσαν επιτυχώς και τη δεύτερη φάση εγγραφής στο «Ψηφιακό Άλμα» μπορούν να παραλάβουν τα ίδια – με φυσική παρουσία – βεβαιώσεις σπουδών και κωδικούς πρόσβασης από τη Γραμματεία του Τμήματος, καθημερινά, στο διάστημα 10.00 – 12.00.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή αυτοπρόσωπη παρουσία, προκειμένου να χορηγηθούν βεβαιώσεις σπουδών και κωδικοί πρόσβασης, τα ενδιαφερόμενα άτομα θα πρέπει να στείλουν

  • την παρούσα αίτηση (μορφή doc, μορφή pdf), συμπληρωμένη και επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα, και
  • φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας

στη Γραμματεία του Τμήματος είτε μέσω ΚΕΠ του τόπου κατοικίας τους στον αριθμό fax 2641074230 είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας
(Παλαιό Μουσικό σχολείο – Άγιος Ιωάννης Ρηγανάς)
Σεφέρη 2,
30100, Αγρίνιο

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Επισήμανση: Δεν υπάρχει προθεσμία για την παραλαβή βεβαιώσεων και κωδικών πρόσβασης. Ωστόσο, οι «κωδικοί» είναι απαραίτητοι για πρόσβαση στο email@upnet και σε άλλες χρήσιμες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών.

Skip to content