Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη συνέλευση του Τμήματος

Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη συνέλευση του Τμήματος με ετήσια θητεία από 1.12.2020 έως 30.11.2021 διεξάγεται σε ετήσια βάση και σε κοινή ημερομηνία, η οποία ορίζεται και προκηρύσσεται από τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα των φοιτητών.

Στη συνέλευση του Τμήματος συμμετέχουν δύο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών, που εκλέγονται μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τους φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Τμήματος.

Αναμένεται ο ορισμός των εκπροσώπων φοιτητών στη συνέλευση του Τμήματος.

Σχετικά: επιστολή Προέδρου του Τμήματος

Skip to content