Εγγραφή στο eclass

Καλούνται οι φοιτήτριες/τές να εγγραφούν στα μαθήματα στην πλατφόρμα eclass με το πανεπιστημιακό e-mail τους.

Η εγγραφή στο eclass αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση των μαθημάτων.

Εκ της Γραμματείας

Skip to content