Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2020-21: ενημέρωση

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 48918/Ζ1 Υπουργική Απόφαση «Διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» (ΦΕΚ 1818/29.4.2021, τ. Β), οι κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. θα πραγματοποιηθούν κατ’ εξαίρεση κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως 31 Μαΐου 2021.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, θα ακολουθήσει ανακοίνωση από τη Γραμματεία.

Skip to content