Κατατακτήριες εξετάσεις 2021-22: πρόγραμμα

Οι κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα 102 του κτιρίου του Τμήματος ιστορίας Αρχαιολογίας (Παλαιό Μουσικό Σχολείο, Άγιος Ιωάννης Ρηγανάς, Αγρίνιο) από 6 έως 8 Δεκεμβρίου 2021 στις παρακάτω ενότητες:

  • Αρχαιολογία: Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021, 12.00-14.00
  • Ιστορία: Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2021, 12.00-14.00
  • Νεότερος και σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός: Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2021, 12.00-14.00

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσα άτομα υπέβαλαν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός του χρονικού διαστήματος από 15 μέχρι 21 Νοεμβρίου 2021.

Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, τηρουμένων των μέτρων πρόληψης και προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 12 της υπό στοιχεία 119847/ΓΔ6/23.9.2021 ΚΥΑ, και την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136/4.11.2021 (ΦΕΚ 5138/5.11.2021/τ.Β΄) ΚΥΑ, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ειδικότερα:

  • Τα εξεταζόμενα άτομα προσέρχονται στο χώρο με επίδειξη και έλεγχο είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού είτε πιστοποιητικού νόσησης είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 ή αρνητικής εξέτασης με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid-test) και του αντίστοιχου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα).
  • Ο έλεγχος πραγματοποιείται από το αρμόδιο προσωπικό για τη διενέργεια σχετικών ελέγχων.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

Skip to content