Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων του τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980

Πρόσκληση [pdf]

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 21 Δεκεμβρίου 2021

Skip to content