Ανακοίνωση για το μάθημα «Ευρωπαϊκή ιστορία: από την Αναγέννηση ως τον Διαφωτισμό»

Τα προσεχή μαθήματα θα διεξαχθούν την Παρασκευή 14/1/2022 (18:30-21:00), Τρίτη 18/1/2022 (17:00-21:00) και Παρασκευή 21/2/2022 (18:30-21:00).

Ο διδάσκων

Αλέξανδρος Γκιζέλης

Skip to content