Ανακοίνωση για το μάθημα «Μυκηναϊκή Αρχαιολογία»

Το μάθημα της Μυκηναϊκής Αρχαιολογίας της 20/05/2022 δεν θα πραγματοποιηθεί. Η αναπλήρωσή του θα γίνει την επόμενη εβδομάδα την Παρασκευή 27/05/2022 ώρες 12:00 με 17:00. Με το μάθημα της Παρασκευής (27/05/2022) ολοκληρώνονται οι διαλέξεις του μαθήματος της Μυκηναϊκής Αρχαιολογίας.

Ευχαριστώ πολύ.

Η διδάσκουσα

Αργυρώ Μαθιουδάκη

Skip to content