Κοινωφελές ίδρυμα Γ. και Α. Σκούρα: έξι (6) υποτροφίες για προπτυχιακές και μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές (προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31.10.2022)

Υποτροφίες από το Κοινωφελές ίδρυμα Γ. και Α. Σκούρα: προκήρυξη 2022-23 [αρχείο pdf]

Skip to content