Ανακοίνωση για το μάθημα «Πτυχιακή εργασία»

Οι φοιτητές του 7ου εξαμήνου που έχουν στην διακριτική ευχέρειά τους να δηλώσουν μαθήματα επιλογής ενημερώνονται ότι προϋπόθεση δήλωσης – επιλογής για το μάθημα «Πτυχιακή εργασία» είναι η σύμφωνη γνώμη διδάσκοντος για την επίβλεψή της. Σε διαφορετική περίπτωση δεν καθίσταται δυνατή η δήλωσή του.

Για όσους έχουν προβεί σε δήλωση του αναφερόμενου μαθήματος, να αναζητήσουν διδάσκοντα για επίβλεψη ή να τροποποιήσουν την δήλωσή τους με μαθήματα επιλογής που προσφέρονται στο 7ο εξάμηνο εντός της καθορισμένης ημερομηνίας.

Επισήμανση: Η προθεσμία δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 λήγει την 18η Νοεμβρίου 2022.

Από τη Γραμμτεία του Τμήματος

Skip to content