Κατατακτήριες εξετάσεις 2022-23: πρόγραμμα (13-14-15.12.2022, 12.00-14.00)

Οι κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 θα πραγματοποιηθούν στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας (Κτήριο Β – 1ος ΟΡΟΦΟΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΡΙΟΥ) από 12 έως 14 Δεκεμβρίου 2022 στις παρακάτω ενότητες:

  • Νεότερος και σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός: Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2022, 12.00-14.00, αίθουσα Β12
  • Αρχαιολογία: Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2022, 12.00-14.00, αίθουσα Β12
  • Ιστορία: Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2022, 12.00-14.00, αίθουσα Β10

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσα άτομα υπέβαλαν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός του χρονικού διαστήματος από 7 μέχρι 15 Νοεμβρίου 2022.

Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, τηρουμένων των μέτρων πρόληψης και προστασίας σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος B’ 5874/19.11.2022 {Άρθρο 1 (παρ.8) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) – Βιβλιοθήκες – Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, ΦΕΚ Τεύχος B’ 5874/19.11.2022}

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Skip to content