Παροχή συμβουλών προς τις /τους φοιτήτριες/φοιτητές σε συγκεκριμένες ώρες και ημέρες από τους επωφελούμενους πράξη «Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Πατρών»

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Skip to content