Κατατακτήριες εξετάσεις 2022-23: πρόγραμμα (13-14-15.12.2022, 12.00-14.00)

Οι κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 θα πραγματοποιηθούν στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας (Κτήριο Β – 1ος ΟΡΟΦΟΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΡΙΟΥ) από 13 έως 15 Δεκεμβρίου 2022 στις παρακάτω ενότητες:

  • Νεότερος και σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός: Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2022, 12:00-14:00
  • Αρχαιολογία: Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2022, 12:00-14:00
  • Ιστορία: Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2022, 12:00-14:00

* Οι αίθουσες διεξαγωγής των εξετάσεων θα ανακοινωθούν προσεχώς με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσα άτομα υπέβαλαν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός του χρονικού διαστήματος από 7 μέχρι 15 Νοεμβρίου 2022.

Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί τηρουμένων των μέτρων πρόληψης και προστασίας σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος B’ 5874/19.11.2022 { Άρθρο 1 (παρ.8) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) – Βιβλιοθήκες – Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, ΦΕΚ Τεύχος B’ 5874/19.11.2022 }

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Skip to content