Κατατακτήριες εξετάσεις 2022-23: πρόγραμμα (13-14-15.12.2022, 13.00-15.00 @Β3)

Οι κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 θα πραγματοποιηθούν στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας (Κτήριο Β – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΡΙΟΥ) από 13 έως 15 Δεκεμβρίου 2022 στις παρακάτω ενότητες:

  • Νεότερος και σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός: Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022, 13:00-15:00, αιθ. Β3
  • Αρχαιολογία: Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022, 13:00-15:00, αιθ. Β3
  • Ιστορία: Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022, 13:00-15:00, αιθ. Β3

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσα άτομα υπέβαλαν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός του χρονικού διαστήματος από 7 μέχρι 15 Νοεμβρίου 2022.

Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί τηρουμένων των μέτρων πρόληψης και προστασίας σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος B’ 5874/19.11.2022 { Άρθρο 1 (παρ.8) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) – Βιβλιοθήκες – Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, ΦΕΚ Τεύχος B’ 5874/19.11.2022 }

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Skip to content