Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου 2023: πρόγραμμα για τα ΠΠΣ «Μουσειολογία» και «Διοίκηση, Οικονομία και Επικοινωνία Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων»

Πρόγραμμα εξετάσεων περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023

  • ΠΠΣ «Μουσειολογία» [σύνδεσμος]
  • ΠΠΣ «Διοίκηση, Οικονομία και Επικοινωνία Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων» [σύνδεσμος]
Skip to content