Συνήγορος Φοιτητή του Ιδρύματος

Κατόπιν ενημέρωσης από τον Συνήγορο του Φοιτητή του Ιδρύματος, Καθηγητή κ. Βασίλειο Αναστασόπουλο, στη συνεδρίαση της Συγκλήτου (αρ. 219/25.5.2023), σας ενημερώνουμε οτι λειτουργεί ο ιστότοπος: https://synigorosfoititi.upatras.gr/

 

Skip to content