Μήνας: Απρίλιος 2023

Αρχική / 2023 / Απρίλιος
Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Τεχνολογίες Διαδικτύου και Πολιτιστικοί Ιστότοποι»

Η προγραμματισμένη για την Τρίτη, 25.4.2023 συνάντηση στο πλαίσιο του μαθήματος δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Η αναπλήρωσή της θα προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές. Ο διδάσκων Δημήτρης Τσώλης

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Εισαγωγή στην Πληροφορική Ι»

Η προγραμματισμένη για τη Δευτέρα, 24.4.2023 συνάντηση στο πλαίσιο του μαθήματος δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Η αναπλήρωσή της θα προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές. Ο διδάσκων Δημήτρης Τσώλης

Άρθρο

Ανασκαφή στην Αμφίπολη

Τον Αύγουστο θα πραγματοποιηθεί η ανασκαφή του Τμήματος στην Αμφίπολη (amphipolisproject.org) με τη συμμετοχή μικρού αριθμού φοιτητών/τριών, οι οποίοι/ες θα χωριστούν σε δύο ομάδες ανά δεκαπενθήμερο. Θα επιλεγούν κατόπιν αίτησης φοιτητές/ήτριες με μοναδική προϋπόθεση να έχουν περάσει τουλάχιστον ένα μάθημα μου.  Εντός του επόμενου μήνα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση για την επίλυση αποριών. Αιτήσει γίνονται δεκτές...

Άρθρο

[επικαιροποίηση] Δηλώσεις μαθημάτων – εαρινό εξάμηνο 2023 (εαρινού εξ. μέχρι 30.4.2023, χειμερινού εξ. 3-13.5.2023 )

Ενημερώνουμε για τα εξής: η νέα προθεσμία δήλωσης μαθημάτων εαρινού εξαμήνου είναι Κυριακή, 30 Απριλίου 2023 και ισχύει για τους φιοτητές όλων των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος το διάστημα δήλωσης μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου είναι από 3 έως 13 Μαΐου 2023 και ισχύει για όλους τους επί πτυχίω φοιτητές (ΠΠΣ ΔΠΠΝΤ και ΠΠΣ Μουσειολογίας) Υπενθυμίζουμε...

Άρθρο

Πρόγραμμα Υποτροφιών ΙΚΥ Fulbright Greece για Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών Α.Ε.Ι.

[12902/11.4.2023] Πρόγραμμα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) σε συνεργασία με το Fulbright Greece για την χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών Α.Ε.Ι. [σύνδεσμος] [12868 και 12902/11.4.2023] Πρόγραμμα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) σε συνεργασία με το Fulbright Greece για την χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών Α.Ε.Ι.[σύνδεσμος]

Άρθρο

Δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2023 (11-25.4.2023)

Ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν στο χρονικό διάστημα από 11-4-2023 έως και 25-4-2023. Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές μας θα πραγματοποιούν την δήλωση μαθημάτων τους όπως και πριν. Δηλαδή: Οι φοιτητές των παλαιών Προγραμμάτων Σπουδών θα εισέρχονται στους συνδέσμους που χρησιμοποιούσαν και παλαιότερα με τους νέους...

Άρθρο

Οριστικά αποτελέσματα (επιλογής) θέσεων Πρακτικής Άσκησης τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας ακαδ. έτους 2022-2023

Τα οριστικά αποτελέσματα επιλογής θέσεων πρακτικής άσκησης του τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών είναι διαθέσιμα στο συνημμένο πρακτικό [αρχείο docx] που έχει αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών (https://praktiki.upatras.gr/?p=8165). Για οποιαδήποτε πληροφορία καλούνται οι υποψήφιοι/ες να επικοινωνήσουν μέσω e-class. Εκ μέρους της επιτροπής πρακτικής άσκησης Μάρκος Κατσιάνης  

  • 1
  • 2
Skip to content