Πρόγραμμα Επιστημονικής Ελληνογαλλικής Συνεργασίας Hubert Curien

Το Πρόγραμμα Επιστημονικής Ελληνογαλλικής Συνεργασίας Hubert Curien στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας,

Τα σχετικά  έντυπα διατίθενται στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ.: https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/2014-12-12-12-09-42/programma-hubert-curien

Επίσης για πληροφρορίες σχετικά με την την υποβολή αιτήσεων παρατίθενται τα παρακάτω έγγραφα:

  1.  Ανακοίνωση Προγράμματος.
  2. Έγγραφο Δημοσιότητας Προγράμματος.
  3. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.
Skip to content