Παράταση υποβολής αιτήσεων ειδίκευσης Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης ΑΠΘ έως 15 Ιουνίου 2023

Προωθείται η προκήρυξη για την παράταση υποβολής αιτήσεων της ειδίκευσης διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης ΑΠΘ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως τις 15 Ιουνίου 2023.

  1. Προκήρυξη ΔΠΜΣ.
  2. Αίτηση.
Skip to content