Ημέρα: 19 Σεπτεμβρίου 2023

Άρθρο

Ημερομηνία διεξαγωγής συνεντεύξεων για τους υποψηφίους στο ΠΜΣ του Τμήματος

Οι συνεντεύξεις για τους υποψηφίους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος θα διεξαχθούν την ημέρα των γραπτών εξετάσεων.   Εκ της Γραμματείας

Skip to content