Σημαντική Ανακοίνωση – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ανακοινώνεται ότι για δηλώσεις μαθημάτων για όλα τα έτη σπουδών (Α’, Β’, Γ’, Δ’ και επί πτυχίω) για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2023-2024 που λήγουν Κυριακή 3-12-2023  δόθηκε παράταση μέχρι 10/12/2023.

Σε περίπτωση μη δήλωσής μαθημάτων οι φοιτητές αποκλείονται από τις εξετάσεις και δεν θα γίνονται δεκτοί.

 

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές μας θα πραγματοποιούν την δήλωση μαθημάτων τους όπως και πριν. Δηλαδή:

 

  • Οι φοιτητές των παλαιών Προγραμμάτων Σπουδών θα εισέρχονται στους συνδέσμους που χρησιμοποιούσαν και παλαιότερα με τους νέους κωδικούς τους upnet id.
  • Οι φοιτητές των νέων Προγραμμάτων Σπουδών (αφού πρώτα κάνουν ανανέωση εγγραφής) θα πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα του χειμερινού εξαµήνου στον σύνδεσµο: https://progress.upatras.gr, επιλέγοντας όσα μαθήματα εμφανίζονται και προσφέρονται στο εξάμηνό τους.

 

Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/-τριες ότι:

  • Κατά τη δήλωση μαθημάτων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κανόνες που ισχύουν για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2023-2024.
  • Οι δηλώσεις μαθημάτων θα πρέπει να γίνουν πολύ προσεκτικά, με βάση τον Οδηγό Σπουδών του έτους εισαγωγής τους και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Φοιτητής/φοιτήτρια που δεν έκανε δήλωση μαθημάτων για τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου δεν θα εμφανίζεται στις λίστες με τις δηλώσεις των μαθημάτων, δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στην εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2024 και δεν θα μπορεί να κατοχυρώσει βαθμό από τη συγκεκριμένη εξεταστική, ούτε να παραλάβει συγγράμματα από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Εύδοξος».
  • Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις μετά την ημερομηνία λήξης περί έγκρισης εκ μέρους της Συνέλευσης εκπρόθεσμης δήλωσης μαθημάτων, θα απορρίπτονται, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την εμπειρία που έχει αποκτήσει η Συνέλευση και θεωρώντας πως υπάρχουν στη διάθεση των φοιτητών μας πολλά μέτρα/μέσα και διαδικασίες ώστε να γίνεται εμπρόθεσμα η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων.
  • Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι η δήλωση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς στο σύστημα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, θα πρέπει να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος.
  • Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος, θα πρέπει να επικοινωνούν με την ομάδα του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ στο email: itdesk@upatras.gr.

 

 

Εκ της Γραμματείας

 

Επισυναπτόμενα:

  1. Διάρθρωση ΠΠΣ – Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας
  2. ΠΠΣ Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας
Skip to content