Ανακοίνωση για το μάθημα HIA_D608 – Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στην Ιστορία και την Αρχαιολογία

Λόγω συμμετοχής σε συνέδρια το πρόγραμμα παραδόσεων/αναπληρώσεων διαμορφώνεται ως εξής:

10/4: Αναπλήρωση 18.00, αίθουσα συνεδριάσεων

12/4: Ακύρωση παράδοσης

18/4: Ακύρωση παράδοσης

25/4: Αναπλήρωση 17.00, αίθουσα συνεδριάσεων

26/4: Κανονική παράδοση 09.00, αίθουσα συνεδριάσεων

Skip to content