Βυζαντινή Ζωγραφική και Ψηφιδωτά

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Η εξάμηνο / Βυζαντινή Ζωγραφική και Ψηφιδωτά

EAR804 Βυζαντινή Ζωγραφική και Ψηφιδωτά

Διδάσκων: Ιωάννης Θεοχάρης (προσωρινός διδάσκων για 2020-21)

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση της μνημειακής θρησκευτικής και κοσμικής εντοίχειας ζωγραφικής τέχνης του Βυζαντίου, αλλά και της τέχνης των βυζαντινών ψηφιδωτών, με κοσμικό και θρησκευτικό περιεχόμενο. Αναλύεται τόσο η τεχνοτροπική πλευρά της τέχνης όσο και ο συμβολικός και θεολογικός της χαρακτήρας. Παρακολουθούμε την καλλιτεχνική παραγωγή (μνημειακή ζωγραφική και ψηφιδωτά) με τις τεχνοτροπικές της ιδιαιτερότητες ανά περιόδους (1. Παλαιοχριστιανική τέχνη και πρωτοβυζαντινή περίοδος, 4ος-7ος αιώνας, 2. Εικονομαχία και μεσοβυζαντινή τέχνη, 8ος-12ος αιώνας, 3. Περίοδος των Παλαιολόγων και ύστερη βυζαντινή τέχνη (13ος-15ος αιώνας).

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  2. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  3. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
Skip to content