Πολυμεσικές εφαρμογές

EDG505 Πολυμεσικές εφαρμογές


Παρουσίαση θεωρίας πολυμέσων. Παρουσίαση στοιχείων υλικού και λογισμικού για κάθε μορφή δεδομένων (Κείμενο, Ήχος, Βίντεο, Εικόνα, Animation, Τρισδιάστατες αναπαραστάσεις). Αξιοποίηση κάθε μορφής δεδομένων σε πολυμεσικές εφαρμογές. Εμβάθυνση στα περιβάλλοντα ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών και τον προγραμματισμό τους.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Πολυμέσα, Ζευγώλης Δ., Στυλιαράς Γ. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 18548913)

Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό:

  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 320332)

 

Skip to content