Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος των Βυζαντινών

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Ε εξάμηνο / Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος των Βυζαντινών

EIS503 Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος των Βυζαντινών

Διδάσκων:

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη ποικίλων πτυχών της κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας στο Βυζάντιο. Εξετάζεται μέσα από πρωτογενείς πηγές η ζωή των μεγάλων πόλεων και των επαρχιών, οι καθημερινές συνήθειες, οι εσωτερικές αντιθέσεις, ο ρόλος της θρησκείας και οι κοινωνικές αντιδράσεις απέναντι στην αυτοκρατορική εξουσία ή τους λαούς εκτός της αυτοκρατορίας. Παράλληλα, μελετώνται οι πολιτικές εξελίξεις και η οικονομία από την εποχή του Μ. Κωνσταντίνου έως την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  2. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  3. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
Skip to content