Διαδικασίες Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Γ εξάμηνο / Διαδικασίες Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

YDG306 Διαδικασίες Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Διδάσκων: Μάρκος Κατσιάνης

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση με καίρια πεδία εφαρμογής της ψηφιακές τεχνολογίας στην ιστορική και την αρχαιολογική έρευνα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια έχει αποκτήσει τις ακόλουθες ικανότητες:

 • Κατανόηση του ψηφιακού υποβάθρου των νέων μέσων
 • Γνώση τύπων και σχετικών παραδειγμάτων ψηφιακών εφαρμογών
 • Ένταξη παραδειγμάτων στο πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξής τους
 • Κατανόηση των λειτουργικών απαιτήσεων και των αναγκών σε δεδομένα της χρήσης των νέων τεχνολογιών
 • Αποτίμηση λειτουργίας και ερευνητικών-διαχειριστικών πλεονεκτημάτων
 • Κριτική αποτίμηση τεχνολογίας και εφαρμογών
 • Γνωριμία με τις νέες ψηφιακές προκλήσεις
 • Εξοικείωση με πηγές και ψηφιακό υλικό.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
 2. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
 3. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
Skip to content