Ολοκληρωμένη προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Η εξάμηνο / Ολοκληρωμένη προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

EAR805 Ολοκληρωμένη προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

Διδάσκουσα: Θεοδώρα Μονιούδη-Γαβαλά

Εξετάζονται οι έννοιες της αποκατάστασης και επανάχρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, με έμφαση στα ιστορικά σύνολα. Με εστίαση στην πολεοδομική και αρχιτεκτονική διάσταση των ζητημάτων προστασίας και αναβίωσης, αναλύονται και άλλες παράμετροι των διαδικασιών διατήρησης και ανάπλασης των ιστορικών συνόλων, όπως οι κοινωνικές και οικονομικές. Παρουσιάζονται παραδείγματα ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων στον ελλαδικό και τον ευρωπαϊκό χώρο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να έχει κατανοήσει τα βασικά και κρίσιμα θέματα των ζητημάτων διαχείρισης των ιστορικών συνόλων που αναπτύχθηκαν.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Λάββας Γεώργιος, Ζητήματα πολιτιστικής διαχείρισης, Μέλισσα, Αθήνα 2010, ISBN 9789602042977 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 40964)
    2. Kαραδέδος Γιώργος, Ιστορία και Θεωρία της Αποκατάστασης, Μέθεξις, 2009, ISBN 9789606796142 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 56)
Skip to content