Μεθοδολογία παραγωγής πολιτισμικών και πολυμεσικών τίτλων

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Η εξάμηνο / Μεθοδολογία παραγωγής πολιτισμικών και πολυμεσικών τίτλων

EDG806 Μεθοδολογία παραγωγής πολιτισμικών και πολυμεσικών τίτλων


Εξοικείωση με μεθοδολογία παραγωγής πολυμεσικών τίτλων. Παρουσίαση κάθε βήματος της μεθοδολογία. Ανάλυση απαιτήσεων. Σχεδιασμός. Υλοποίηση. Αξιολόγηση. Πρακτική εφαρμογή κάθε βήματος της μεθοδολογίας. Επισκόπηση υπαρχόντων πολιτισμικών πολυμεσικών προϊόντων. Επισκόπηση σχετικών ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Προγραμματισμός Στατικών και Δυναμικών Ιστοσελίδων, 3η Έκδοση, Καράκος Αλέξανδρος (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59392916)

Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό:

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΔΗΜΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 320036)

 

Skip to content