Παγκόσμια Ιστορία

EIS802 Παγκόσμια Ιστορία

Διδάσκων:

Στο μάθημα θα διερευνηθεί η παγκόσμια ιστορία από τις αρχές του 15ου αιώνα μέχρι την έναρξη του 21ου αιώνα. Θα συζητηθούν ζητήματα περιοδολόγησης, ιστοριογραφικά θέματα, η αποικιακή επέκταση, καθώς και οι πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές αλλαγές που έγιναν από τη Βιομηχανική Επανάσταση και ύστερα. Θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη των εθνών, στους Παγκόσμιους Πολέμους τον Ψυχρό Πόλεμο και την αποαποικιοποίηση.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  2. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  3. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
Skip to content