Αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / ΣΤ εξάμηνο / Αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή

EDG602 Αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή

Διδάσκων: Χρήστος Φείδας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • Έχει κατανοήσει τα θεωρητικά μοντέλα που αφορούν στην αλληλεπίδραση ανθρώπων μηχανών, και τη μελέτη των τεχνολογιών, μεθόδων και εργαλείων για τη σχεδίαση και ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων λογισμικού
  • Έχει κατανοήσει τη μοντελοποίηση του ανθρώπου ως χρήστη υπολογιστικού συστήματος, τα γνωσιακά μοντέλα, την αντίληψη και αναπαράσταση, την προσοχή και μνήμη, την αναπαράσταση και οργάνωση γνώσης, τα νοητικά μοντέλα, νοητικά μοντέλα χρήστη, μοντέλα ομάδων χρηστών
  • Έχει κατανοήσει τις τεχνολογίες αλληλεπίδρασης: Συσκευές εισόδου/εξόδου, τρόπους αλληλεπίδρασης, απ’ ευθείας χειρισμός, συστήματα υποστήριξης συνεργασίας, εικονική πραγματικότητα, υποστηρικτική τεχνολογία για άτομα με ειδικές ανάγκες
  • Έχει εφαρμόσει πρακτικά τις μεθοδολογίες σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων: Ανθρωποκεντρική σχεδίαση, απαιτήσεις ευχρηστίας, Ανάλυση εργασιών (Task Analysis), Μοντέλα GOMS, Μέθοδοι περιγραφής διαλόγου, σχεδίαση διεπιφανειών, ευχρηστία και προσβασιμότητα εφαρμογών διαδικτύου
  • Έχει κατανοήσει και εφαρμόσει τεχνικές αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Επικοινωνία ανθρώπου – υπολογιστή, 3ή Έκδοση, Dix Alan J.,Finlay Janet E.,Abowd Gregory D.,Beale Russell Λεπτομέρειες (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12304)
  2. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ: ΑΡΧΕΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ, Έκδοση: 1η/2011, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΣΗΣ, ISBN: 978-960-461-439-4, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12279101)
Skip to content